THANHLONG Road - Silkroad Online Private Server
THANHLONG [Thiên đường]: Online
Người chơi: 0 / 5000

Hotan: Noting
Tax:0%
Jangan: Noting
Tax:0%
Thief: Noting
Tax:0%

Facebook

25.9.2023 Xin chào. Đây là SRO trực tuyến. bởi đội SRO
Xin chào. Đây là SRO trực tuyến.
🏚- VIDEO CLIP TRÊN SERVER
I:⛔️ Để Duy trì SV mong AE ủng hộ
Hãy chuẩn bị cho những gì đang chờ đợi bạn! Kể từ khi các tập tin vsro xuất hiện bạn và tôi đã có một máy chủ phù hợp đó là SRO. Chúng tôi đã xây dựng máy chủ có thể chơi ~ miễn phí, sẽ trực tuyến ít nhất một năm hoặc hơn. Chúng tôi đã tạo một máy chủ mới, đến nay đã hoàn thiện một loạt các tính năng mới bổ sung cho các bạn được trải nghiệm tốt hơn.
⛔️ CHÚ Ý:

Được hỗ trợ bởi đội SROTHANHLONG