Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
covk_8con
95
853,641,609 gold
2
covk9con
61
559,518,253 gold
3
ChuBaThong
1
384,792,781 gold
4
covk6con
103
355,492,743 gold
5
Vip
1
295,395,990 gold
6
covk0con
104
226,638,806 gold
7
win1
107
204,512,271 gold
8
win
107
165,420,025 gold
9
o0o
100
150,147,490 gold
10
_GiangNghia_
82
135,311,483 gold